قفسه فلزی

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 40 طول 80،ارتفاع 2 متر

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 40 طول 80،ارتفاع 2 متر

690,000 - 1,100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 30 طول 95،ارتفاع 2 متر

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 30 طول 95،ارتفاع 2 متر

684,000 - 1,880,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 30 طول 80،ارتفاع 2 متر

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 30 طول 80،ارتفاع 2 متر

584,000 - 1,880,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 30 طول 70،ارتفاع 2 متر

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 30 طول 70،ارتفاع 2 متر

584,000 - 1,880,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 60 طول 70،ارتفاع 2 متر

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 60 طول 70،ارتفاع 2 متر

384,000 - 1,020,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 60 طول 95،ارتفاع 2 متر

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 60 طول 95،ارتفاع 2 متر

384,000 - 1,020,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 60 طول 80،ارتفاع 2 متر

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 60 طول 80،ارتفاع 2 متر

384,000 - 1,020,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 50 طول 95،ارتفاع 2 متر

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 50 طول 95،ارتفاع 2 متر

384,000 - 1,020,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 50 طول 80،ارتفاع 2 متر

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 50 طول 80،ارتفاع 2 متر

384,000 - 1,020,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 50 طول 70،ارتفاع 2 متر

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 50 طول 70،ارتفاع 2 متر

384,000 - 1,020,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 40 طول 95،ارتفاع 2 متر

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 40 طول 95،ارتفاع 2 متر

384,000 - 1,020,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 40 طول 70،ارتفاع 2 متر

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 40 طول 70،ارتفاع 2 متر

384,000 - 1,020,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 25 طول 70،ارتفاع 2 متر

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 25 طول 70،ارتفاع 2 متر

384,000 - 1,020,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 25 طول 80،ارتفاع 2 متر

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 25 طول 80،ارتفاع 2 متر

384,000 - 1,020,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 25 طول 95،ارتفاع 2 متر

قفسه پیچ و مهره ای انباری به عمق 25 طول 95،ارتفاع 2 متر

384,000 - 1,020,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس قفسه سازان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 1-میدان اقدیسه - کوچه شهید محمدی - مجتمع رنگین - پلاک 7 - واحد 7

موبایل : 09122937399

تلفن : 021-22198580~81

تلفکس : 021-88042002

وب سایت : www.ghafase24.com